Sl No Name of the Candidate Roll No
1 Abhishek Bissoyi 16001
2 Avinash Choudhary 16020
3 Karthika S. Sunil 16031
4 Kumar Gaurav 16033
5 Rahul Bhuyan 16040
6 Sanjay Biswas 16044
7 Sayan Pal 16046
8 Shanu A S 16047
9 Sreehari Dinesh 16054
10 Subham Subhadarsi Swain 16056
11 Sujata Nandi 16057
12 Uddipan Bhattacharya 16064

Sr no Name of the Candidate Roll No
1 Adhra S Sury 17004
2 Amrutha P.R. 17011
3 Ankita Sahu 17014
4 Debroop Pal 17030
5 Dibya Prakash Biswal 17033
6 Jasmita Bhoi 17051
7 M. Siva Prasad 17057
8 Meghana P.M 17062
9 Dileep Paladugu 17069
10 Shashi Shekhar Sahoo 17093
11 Shilpa Mary Paul 17095
12 Soumya Dafadar 17107
13 Usharani Patra 17119
14 Naveen Kumar 16035